top of page
  • Writer's pictureTanasak Pheunghua

Spray-Drying Agglomeration

Updated: Jun 1, 2023


Picture by Bing AI


ราวปี 2007 มีช่วงที่ผมไปปรากฏอยู่ในโรงงานที่มีกระบวนการ

  • ชอบให้เกิดการรวมตัวกันเป็นก้อนของฝุ่น

  • และอีกแห่งนึงนั้น ไม่ชอบให้เกิดการรวมตัวกันเป็นก้อน

ในบทความนี้ ขออนุญาตเล่าในส่วนของ “ที่ไม่ชอบให้เกิดขึ้น” นะครับ

ธรรมชาติของมนุษย์ เวลาเจอของเสียในกระบวนการผลิต ก็จะพยายามแก้ไข

บ้างก็หาสาเหตุ บ้างก็หาวิธีการแก้ไขเลย โดยไม่วิเคราะห์


ในชิ้นงานที่เราอยากขาย หากต้องการความสวยงาม แต่ปรากฏของเสียเป็นเม็ดเล็กๆ เกาะบนพื้นผิว ก็ขายไม่ได้

สมองจะเริ่มคิดหาที่มาของ เม็ดเล็กๆ คล้ายทราย ว่ามาจากไหน

  • ส่วนใหญ่ ไปลดฝุ่นในระบบการผลิต

  • ทำความสะอาด ห้องผลิต บ่อยๆ

  • โทษกันว่า พนักงานควบคุมไม่ดี


ปัญหาเรื้อรัง ถ้าไม่ทำการวิเคราะห์ให้ดี สุดท้ายจะโทษว่าพนักงานไม่ตั้งใจ ไม่มีวินัย ฯ

ก็ผมพบแบบนี้มาโดยตลอด


โชคดีที่ระหว่างแก้ปัญหานั้น ผมอยู่กับโรงงานที่ใช้กระบวนการ Spray Dry บ้านนั้นเค้าชอบให้ฝุ่นมารวมกันเป็นก้อนเล็กๆ ทำให้เกิดการ Transfer เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ของการจับตัวกันเป็นก้อน ถูกนำไปแก้ปัญหาในที่ ๆ ไม่อยากให้เกิดการรวมตัวกันเป็นก้อน


ใน TRIZ อาจเคลมได้ว่าใช้ FOS แต่วันนั้น ผมยังไม่รู้จัก FOS (Function oriented Search พัฒนามา และผมไปเจอ Dr. Simon Litvin จากGEN3 ผู้พัฒนา FOS หลังจากนั้นครับ)


สุดท้าย ผมหาหลักฐานยืนยันได้ว่า การพ่นของเหลวด้วยความดัน ที่มีค่าสูงเกินเงื่อนไขของอุปกรณ์ HVLP (High Volume Low Pressure) ด้วยความเข้าใจว่าความดันสูง พ่นได้เร็ว ได้ Productivity สูงนั้น

ความดันที่สูงเกิน มีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์ Agglomeration ของของเหลวหลากสีในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์นั้น จับตัวกันเอง ก่อนที่จะไปจับกับพื้นผิว คือ สาเหตุที่ไม่ทราบมาก่อน
สาเหตุที่ไม่ทราบมาก่อนนี่ (จริงๆ ควรจะทราบ) ตามประสบการณ์ที่เคยช่วยแก้ปัญหา มีเกิน 50% ในอุตสาหกรรมนะครับ


ปล. คนที่สั่งให้พนักงานพ่นของเหลวด้วยความดันสูง ๆ เพื่อหวังเพิ่ม Productivity

ก็คือ คนที่บอกว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้ พนักงานไม่มีวินัย ไม่ตั้งใจ คนนั้นละครับ
การเขียนเล่าเรื่องผลงาน ประสบการณ์ที่เคยแก้ปัญหา หรือ สร้างไอเดียใหม่ รวมถึงไอเดียที่ไม่ถูกใช้งาน

แต่มีความสวยงามในกระบวนการคิด เป็นการบอกเล่าที่ยากมาก

เพราะเป็นงานของบริษัทที่ให้ความไว้วางใจ มีความลับทางธุรกิจ

กระบวนการเขียนจึงได้ดัดแปลง โดยไม่ระบุชื่อบริษัท และจำลองชื่อผลิตภัณฑ์ กระบวนการ

เพื่อให้เห็นถึงสาระสำคัญเฉพาะในส่วนของการคิด หรือ การแก้ปัญหาเท่านั้น


ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว


Comments


bottom of page